Avustusta arvokilpailuihin?

Kerho tukee vinttikoirakokeiden arvokilpailu-edustusta ulkomailla seuraavasti:


- Koiran täytyy edustaa kisakirjalla Kaakkois-Suomen Vinttikoirakerhoa

-Kerhon jäsenyys pitää olla voimassa koko vuoden

-Kerho päättää vuosittain tukisumman (max ilmoittautumisen verran)

- Hakemuksessa on ilmettävä kuinka kerhoa on edustettu

- Hakemukset on toimitettava kerhon sihteerille kunkin vuoden eräpäivään mennessä 6.12.

- Hallituksella on oikeus hyväksyä/hylätä hakemus