Vuosikokous

Kerho valmistautuu pitämään vuosikokoukset 2020 ja 2021. Mikäli haluat lisäyksiä kokouksen asialistalle, ilmoitathan niistä 23.4. Mennessä kerhon sihteerille tai puheenjohtajalle.

Kokouskutsu julkaistaan kerhon nettisivuilla.